SAMENSTURING  IN  DIALOOG

Right to copy www.samensturingindialoog.nl     2014                               admin@samensturingindialoog.nl

 "Goede leiders leggen hun medewerkers niets op, ze zorgen er voor dat hun medewerkers het zichzelf opleggen". Deze uitspraak van Nelson Mandela spreekt ons erg aan en geeft de kern weer van onze visie op leiderschap bij samensturing. In ons boek gaan we op zoek naar die factoren die bepalen of medewerkers al dan niet zichzelf sturen en daarmee initiatief en verantwoordelijkheid nemen.


We leven in een periode van grote maatschappelijke kantelingen, waarbij veel traditionele verhoudingen ter discussie staan. Ons boek is een pleidooi om de mens weer centraal te stellen en in zorg, welzijn, onderwijs en dienstverlening de focus weer te leggen op menselijke waarden als aandacht, vertrouwen, ruimte, diversiteit en kwaliteit.
De tijd nemen en echte aandacht geven tegenover het organiseren onder druk van een doortikkende klok en sturende protocollen


Kiezen voor vertrouwen, verbinding, vakvrouwschap en veiligheid als basis voor samenwerken met cliënt en collega’s en als kern van dialogisch leiderschap


Niet de markt, maar de mens staat centraal: en dat betekent: luisteren naar de cliënt en naar elkaar


D7: dromen, denken, durven, delen, doen, doorzetten, door-leren en dat betekent: zelf denken en doen in dialoog met de ander


DIALOOG IS ESSENTIËEL

Zelfsturende professionals die  zichzelf opleggen om dat te doen wat ‘het goede’  is voor cliënt en samenleving. Maar zelfsturing betekent voor ons niet: je eigen gang gaan. Zelfsturing krijgt vooral betekenis en meerwaarde als mensen van elkaar blijven leren. Vandaar onze keuze voor zelfsturing en samensturing: verantwoordelijkheid nemen op basis van de dialoog met cliënt en met collega’s; luisteren naar de ander, bereid om met en door die ander te leren en jezelf en de organisatie te blijven ontwikkelen. De dialoog als uiting van oprechte belangstelling en betrokkenheid bij de ander en als basis voor het organiseren van zorg en dienstverlening.


Aan de orde komen o.a. de volgende thema’s:


Dinsdag 21 april 2015. 09.30 - 12.00 uur boekpresentatie en workshop in het noorden van het land

   Lees meer onder "de praktijk'


Agenda Nieuws

“Zelfsturing of samensturing” op de longlist voor management boek van het jaar. Meer info op”

          www.magementboek.nl